Mám záujem o konzultáciu

O bezplatnú a nezáväznú konzultáciu s právnikom môže požiadať fyzická osoba, ktorá sa domnieva, že je alebo bola vystavená diskriminácii v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
Žiadateľ môže byť zamestnanec, ale aj jednotlivec, ktorý nemá pozíciu zamestnanca.
Projekt sa vzťahuje na osoby s trvalým pobytom na území  Bratislavského samosprávneho kraja, spadajú doň teda žiadatelia z okresov Bratislava I. až V., Malacky, Pezinok a Senec.
Naši právnici budú s Vami konzultovať Váš prípad, ak:

  • ste fyzická osoba s trvalým pobytom území  Bratislavského samosprávneho kraja
  • domnievate sa  alebo predpokladáte, že ste vystavená/ý diskriminácii v pracovnej oblasti napr. z uvedených dôvodov
  • pošlete žiadosť o konzultáciu kontaktovaním nášho pracoviska tu