Ako pomáhame a radíme

V rámci aktivít nášho projektu skúmame diskriminačné dôvody v pracovných vzťahoch. Konkrétne vám vieme pomôcť a poradiť v nasledovných oblastiach.

Pracovné podmienky

 • analýza a posúdenie konkrétnych pracovných podmienok,
 • posúdenie a porovnanie pracovných podmienok podľa doterajšej judikatúry slovenských súdov,
 • spísanie sťažnosti/informácie o potenciálnom porušení antidiskriminačného zákona,
 • spísanie a príprava sťažnosti/podnetu na príslušnú inšpekciu práce,
 • porovnanie a analýza prístupu nadriadeného v rámci pracovného kolektívu.

Platové dojednania

 • porovnanie a analýza jednotlivých kvalifikačných predpokladov u konkrétnych zamestnancoch,
 • nastavenie odmeňovania a prístup k povýšeniu v rámci štruktúry zamestnávateľa,
 • analýza podkladov a zbieranie dôkazov pre potenciálne súdne konanie,
 • argumentácia a príprava písomných odpovedí zamestnávateľovi k žiadosti o zvýšenie platu.

Prístup k zamestnaniu

 • analýza a posúdenie informácií od zamestnávateľa pri nástupe do zamestnania,
 • podmienky odmeňovania uvedené v pracovnej zmluve podľa zverejnenej internetovej ponuky,
 • pracovný pohovor a diskriminačné otázky,
 • iné podmienky a nároky, ktoré súvisia s osobitným postavením uchádzača/uchádzačky.