Pomôžeme, Poradíme

Pomôžeme poradíme

Pomôžeme, poradíme je názov projektu, ktorý sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt bol schválený na základe výzvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II – OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01.

Projekt Pomôžeme, poradíme je zameraný na poradenstvo a osvetu v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie, vrátane pomoci obetiam diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch. V rámci projektu je možné poskytovať bezplatné právne poradenstvo fyzickým osobám – potenciálnym obetiam diskriminácie v pracovnej sfére.

Aktivity projektu, čiže podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce, sa realizujú v Bratislavskom samosprávnom kraji.