Formy diskriminácie

Diskriminácia môže mať rôzne podoby. Jednotlivé formy diskriminácie a ich definície sú obsiahnuté v Antidiskriminačnom zákone.

Podľa Antidiskriminačného zákona, „Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.“

Diskriminácia môže mať rôzne podoby. Jednotlivé formy diskriminácie a ich definície sú obsiahnuté v Antidiskriminačnom zákone.

Podľa Antidiskriminačného zákona, „Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.“

Priama diskriminácia
Nepriama diskriminácia
Obťažovanie
Sexuálne obťažovanie
Pokyn na diskrimináciu
Nabádanie na diskrimináciu
Neoprávnený postih