O nás

Nositeľom aktivít v zmysle projektu „Pomôžeme, poradíme“ je občianske združenie Združenie lesníčiek.  Združenie lesníčiek vzniklo v roku 2000 a má mnohoročné skúsenosti v oblasti prevencie diskriminácie a v organizovaní aktivít pre elimináciu najmä rodových stereotypov.
Združenie lesníčiek zostavilo tím právnikov a odborníkov v oblasti antidiskriminačného a pracovného práva, ktorí v zmysle schváleného projektu poskytujú klientom bezplatné právne konzultácie v oblasti prevencie a odstránenia diskriminácie v pracovnoprávnej oblasti.