Úvod

Pomôžeme poradíme

Vitajte na stránke projektu Pomôžeme, poradíme. Dočítate sa tu o diskriminácii a jej rôznych podobách. Zároveň sa dozviete o možnosti stretnutia s odborníkom z oblasti pracovnoprávnych vzťahov za účelom konzultovania Vášho prípadu porušenia zásady rovnakého zaobchádzania v práci.